//refeklezsiak.gportal.hu
//refeklezsiak.gportal.hu

www.istvandi.ref.hu www.kalmancsa.ref.hu www.darany.ref.hu www.homokszentgyogy.ref.hu

                          Istvándi                                                        Kálmáncsa                                    Darány                Homokszentgyörgy                                                                                                                                                                                                                                                              

    E Honlap a Gyülekezetek 2008. 12. 18. - 2015. 10. 27. életét, szolgálatát mutatja be.                                   

Nyugdíjba mentem - a Honlapot lezártam.

 

 

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Somogy megye déli részén az Öszpötei és a Rigóci erdők, a Duna-Dráva Nemzeti Park, s a méltán híres Barcsi ősborókás környékén találhatók a gyülekezeteink. A múlt fényes, dicsőséges, megkapó, szinte hihetetlen. És a jelen - Isten kegyelméből még létezünk.

 

DARÁNY cimere és honlapja

 www.darany.ref.hu

darany@reformatus.hu

 

 

DARÁNY

Az 1832. évben épített "falusi-katedrális" belülről szép és jónak mondható állapotban van. Angster orgonája ismét szól. Kivülről siralmas képet láthatnak az átutazók s a gyülekezet tagjai. Itt is igaz, hogy csak a népe költözött el, útközben elhagyta templomát és néha a hitét is.

A gyülekezet - 95 fő felnőtt - Isten Igéjéből szeretne élni. Magyarságukat, a falú és a gyülekezet úgy is őrzi, hogy Erdélyi testvérgyülekezettel és testvérfalúval tartják a kapcsolatot.

A jelen nehéz öregnek és fiatalnak egyaránt. Az egyik már nem tud dolgozni, a másik nemhogy munkát, még munkahelyet se talál. 

 

Református Gyülekezet Darány 7988

 

Presbiteri Konferencia 2011.04.16 Darány

 

Darányi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY cimere és honlapja

 www.

homokszentgyorgy.ref.hu 


homokszentgyorgy@
reformatus.hu
 

Református Gyülekezet Homokszentgyörgy 7537

 

Homokszentgyörgyi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY

Esperesi székhely is volt között,  Barakonyi Kristof II. esperes-lelkész.  Gyülekezet lélekszáma ekkor 900 fő. - Később magyar Honvédség települt a faluba. Ma a laktanya is, a rabló és mindent pusztító idő markába került! Ma a Gyülekezet a maradék 16 keresztyénből áll. Hűségesek. Konfirmációi fogadalmukat több évtized után is megtartják.

A gyülekezet templomépítő lelkésze id BEGEDEY PÉTER 1782 - 1834-ig 52 éven át szolgált. Fia, - a tűzvész után a parókiát és iskolát építette ujjá - BEGEDY PÉTER 1835 -1882-ig 48 éven át volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Az Ő fia volt Begedy István Istvándi esperes-lelkésze volt 1863-1919.

 

 

Hallgassuk és nézzük !

 

Interjuk, Cikkek, Írások

 

ISTVÁNDI cimere és honlapja

 www.istvandi.ref.hu

istvandi@reformatus.hu

 

 

Református Gyülekezet Istvándi 7987

 

ISTVÁNDI

A 16. században két temploma is volt, az egyik kéttornyú ... Szigetvár eleste (1566) után a törökök - mint sok más templomot Somogyban – lebontatják, a másikat kiválthatja Ábrok György 100 tallérért. Falú megmaradt, még fejlődött is. Történelem viharai nem kerülték el. De népe maradt.

Mikor elvették tőle "a földet;" mindent elhagyott. Falut, házat, földet, rokont, otthont, egyházát, temetőt - templomot. Van amelyik romokban van, van amelyiket maga tett rommá. Amit nem tett meg a harcok, a pusztítások, a végveszély idején, azt megtették, amikor lába alól s kihúzták a talajt. 

Új népe is van a falúnak, régen a cigánysoron laktak vagy a falú környékén - ma romáknak, is nevezik, Ők Beások akik a cigány (férfi) nevet használják. Falu lakosainak 2/3 részét ők alkotják. 1930 körül 90 roma élt, itt ma kb. 470 fő.

 

 

Istvándi képek

 

KÁLMÁNCSA cimere, honlapja

 www.kalmancsa.ref.hu

kalmancsa@reformatus.hu

 

 

KÁLMÁNCSA.  

Évszázadokon át híres mezőváros volt. Kereskedői Debrecentől Bajorországig jártak. Így lett kiemelkedő szerepe a XV.- XVI. században. Mátyás király prépostja Kálmáncsehy Domonkos a nagy tudású és megbízható diplomata, majd a reformáció korában a XVI. századi Debrecen első reformátora is itt született: Kálmáncsehi Sánta Márton. Később a század első tudós teológus-reformátora, - Aki itt "lesz a helvét irányzat" követője és itt alapít református főiskolát és lesz a térség első püspöke is: Szegedi Kis István. Igaz, itt veti fogságba a török, melyből két év után szabadul. Ma egy kis zsákfalú...500 fö 70 református.

Sajnos, híre is megkopott, hiszen ma már nem a múlt kötelez. Akit nem Isten Lelke vezérel, elvágja gyökereit és gyümölcstelen életével példázza - Sinka István szavai - "A szöllőnek édességét sose ízleli a karó..."

 

 

Református Gyülekezet Kálmáncsa 7538

 

Kálmáncsai képek

 

Ajánlom

 

1 Házon belül

 Református Egyház


Dunántuli Református Kántorképző

 

 
11. Erkölcsi szabályok - Illem szabályok

ERKÖLCSI SZABÁLYOK

1.

 

Kérjed Isten segedelmét
Dolgaidnak kezdetén,
Akitől jön minden áldás
És minden jótétemény.
Isten után szüleidet
Szeressed és tiszteljed,
Hogy sokáig élj a földön,
S boldogságod fölleljed,
Tiszteljed az öregeket,
Megbecsüld a nagyokat:
Kinek-kinek visszamérik,
A mit másnak osztogat.

ILLEM SZABÁLYOK

1. Reggel.

Jókor fölkelj! öltözz, mosdjál,
Az Istenhez fohászkodjál,
Megmosd a szád, szemed, füled,
Frisebb lesz ugy egész tested.
Elnyírassad (hátra) a hajadat,
Be ne lepje az orczádat,
Zsíros vagy olajos kézzel
Ne kend, inkább mosd meg vízzel.
Nyakra- s mellrevalód legyen.
Mivel a puszta nyak szégyen.
Körmöd nagyra ne neveld,
Keszkenőd otthon ne felejtsd.
Ruhádat portól megtisztítsd,
A csizmádat megfeketítsd.
Szépen menj ki az utcára,
Sok ember szemeláttára.

2.

 

Korán tanulj emberséget,
Így találhatsz kedvességet,
A mi magadnak nem tetszik,
Azt másnak tenned nem illik.
Kerüld rosszak barátságát,
Szeresd a jók társaságát.
Sohse avatkozzál abba,
A mi nincsen reád bízva.
Ha jót tész, ugy nem bánt senki,
A jó Isten megsegíti.

2. Utcán.

Menj az utcán szépen, folyvást,
Nem kullogva, se nem futvást,
Magad ne görbítsd előre.
Ne hánykolódj nyakra-före
Ne andalogj, ne kiabálj,
Ne oldalogj, ne hajigálj.
Ne ácsorogj a csapszéknél,
Piaczon vagy mészárszéknél.
Ne firkálj a házak falára,
Sem a kerítés oldalára.
Ruhádat fél vállra ne vesd,
Kezed s lábad ne hányd, ne vesd,
Derék ember előtt térj ki,
Emberséggel köszönj néki;
Ha elől van, ne előzd meg,
Ha utóbb van, állj meg s várd meg,
Ne menj keresztül előtte,
Jobb felöl se menj mellette ;
Ha meg szólít, frissen megállj,
Szemébe nézz s felelj, szolgálj.
Szép módjával hajtsd meg magad,
Szokott titulusát megadd.
Mig szavát elvégzi, megvárd,
Beszédét keresztül ne vágd;
Szólj okosan, ne ümgetve,
Ne suttogva, nem hebegve,
A mire int azt megfogadd,
Ha elbocsájt, hajtsd meg magad.

3.

 

Szerény légy a jótételben,
Szerény magaviseletben.
Szégyent hoz rád a hazugság,
Becsületet az igazság,
A kit hazugságon kapnak,
Majd nehezen hisznek annak.
Légy jó, szelíd engedelmes,
Az ily gyermek nagyon kedves.
A ki mint viseli magát,
Ugy veszi majd annak hasznát.
Olyast sohse kell csidálnod,
Mit később kelljen megbánnod.

3. Iskolában.

Nagy vízbe ne menj fürödni,
Télen sürün csuszkálgatni,
De siess az iskolába,
Mint tudomány vásárjába.
Foglalj helyet s Istent kérjed,
Hogy tanulván, célod érjed.
Időt fordíts tanulásra,
Nem játékra s futkozásra.
Legyen mindig jó pajtásod,
Tintád, pennád, papirosod,
Társaiddal ne veszekedjél,
De leckédből vetekedjél,
Ne társalogj a rosszakkal,
Hanem magadnál jobbakkal.
Figyelmezzél a leckére,
S tanítódnak intésére.
Ha megdorgál azt köszönd meg.
Mások intését se vesd meg.
Addig tanulj míg időd van,
Előveszed nagy korodban.
Ha jól tanulsz, felkapsz csak várj,
Kegyes légy, az Istennel járj!

4.

 

A jó Isten ha megáldott,
Segítsd fel a nyomorultat.
Adj hálát az Istennek,
Ha van, mit nyujts a szegénynek
Nagy örömet szerez nekünk,
Ha másokkal jót tehetünk.
A ki nem szán s nem segít mást,
Maga sem lel szánakozást.
A fukar és a zsugori
Ég áldását nem érdemli.

4. Imaházban.

Az Imaházban menj csendesen,
Istenhez járulj eszesen,
Oda érvén imádkozzál,
Főhelyre ne vágyakozzál.
A székben ha szoros a hely,
Nagyobb ember előtt kikelj,
Ne suttogj, se ne aludjál,
Szemeddel se kalandozzál.
Figyelmezz a tanításra,
Ne add akkor eszed másra,
Hallgasd végig és tanuld meg
Feddésért ne neheztelj meg.
Adj hálákat az Istennek,
Ha van mit, adj a szegénynek.
Haza menvén, olvasgassál,
Jó könyvekből tanulgassál.

5.

 

Nem kell állatot kínozni,
A fájdalmat ő is érzi.
Hogy ha az állatot kínzod,
Rosz szívedet elárulod.
Ne gyötörd a kis bogárkát,
Hadd élvezze szép világát.
Ha sétálsz a zöld erdőben,
Ne pusztítsd az élőfákat,
Ne csapdosd le a lombokat.
Isten azért teremtette,
Hogy legyenek gyönyörünkre.
Csak az ártalmas lom- s gizgazt
Gyomláld, nyessed és irtogasd.

5. Asztalnál.

Étel előtt asztal-áldást,
Mondj, utánna hálaadást.
Széket készíts asztal mellé,
Elsőktől várj s ugy ülj le.
Ne válogass a főhelyen.
Finnyás ne légy az ételben,
Egyél előled, ha van mit,
Más elől el ne végy semmit.
Ne csámcsogj az ételközben,
Ne szürcsölgess, igyál szépen.
Ujjad ne szopd, fogad ne vájd,
Ha köhögsz, takard el a szád.
A csontokat rakd tányérra,
Ne könyökölj az asztalra.
Ha jól laktál, magad hajtsd meg.
Szülők jóságát köszönd meg.

6.

 

Az idővel gazdálkodjál,
Mivel nincs drágább annál.
S ha egyszer elröppent a napod,
Többé vissza nem hozhatod.
A mit véghezvihetnél ma,
Ne halaszd el azt holnapra.
Rest és dologtalan ne légy,
Hangyától, méhtől példát végy.
Ki jól eljárt munkájában,
Nyugton alszik az ágyában.
Jól elrendeld mindenedet,
Folytasd vidáman tisztedet.
Kezd a napot imádsággal,
És végezd hálaadással

6. Akárhol légy.

Akárhol légy, tarts regulát,
Mert az isten mindenütt lát.
Csinos, szemes, szemérmes légy,
Semmi rutat ne mondj, ne tégy
Rosszat se szólj, ne is gondolj,
Mindent előre megfontolj.
Földre ne köpj más házában,
Orrod se fujd ki vaktában,
Ha rád érik a prüsszentés,
Vagy ásítás, vagy köhentés
Tedd a szádra tenyeredet,
Vagy pedig keszkenődet.
Szépen köszönj mindenkinek,
Bátran felelj ha kérdeznek,
Beszédközben ne bizonyozz,
Igazat mondj, ne hazudozz.
Ne állj meggörbült lábakkal
Tátott szájjal, görbe nyakkal,
Szemébe nézz az embernek,
Ismerkedj ha nem ismernek.
Mindenhez emberséges légy,
Örömestebb adj, mint sem végy.
Se ne dicsérd, se ne gyalázd
Magadat, hanem megalázd.
Erényeid megdicsérnek,
Ha mások is megismernek.

 

7. Estve.

Hogy fölkelhess jó korára,
Ne vágyj gazdag vacsorára.
Ha ettél ne feküdj le mindjárt.
Állj vagy sétálj másként megárt.
Még egy keveset olvasgass,
A jövő napra tanulgass.
Aztán pedig imádkozzál.
Elfolyt napról gondoskodjál.
Mindig egy helyre vetkezzél,
Ruhádról ne felejtkezzél,
Mondj jó éjszakát másoknak,
Így bocsásd magad álomnak.
Ha így intézed dolgaid
Jól fognak folyni napjaid,
Kedves a jó embereknél.

 

8. Ruházati illedelem.

Ruházatodra legyen gondod,
Megszólnak ha cifrán hordod.
Sorsodhoz képest öltözködjél,
A divatért ne erőlködjél.
A mid van azt tisztán tartsad,
Portól, szennytől megtisztítsad.
Mert az illendő, s rendes öltözet,
Más, s magad iránti tisztelet.
A foltos ruha sohse szégyen,
Csak szennyes s lyukas ne légyen.

 

 

 

Kálvin

 

Egyházkerület lapja

 

Dunántúli Református Lap 2009 - 2015 - Húsz  írás a Gyülekezetek életéről

 

 

Reformálta Szent Eklézsiák

 

SOMOGYORSZÁG

 

Somogyi Református Egyházmegye

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

http://www.csvmrg.hu

 

 

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt

     Kies tartomány!
     Íly számkivetve volt
     Nálad minden tudomány?
     Hát csak sertést nevelt-é
     Itt a makk s haraszt?
     Hát csak kanásznak termett
     A somogysági paraszt?
     Istenem!
     Senki sem
     Vette észbe,
     Hogy e részbe
     Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
     Hogy nem mívelték?
     Hány polgár búnyikká?
     Hogy jóba nem nevelték!
     Dudva lenne a dudvák
     Közt az ananász:
     Kanász marad akinek
     A nevelője kanász.
     Hát már, hogy
     A Somogy
     - ily tudatlan,
     Formálatlan,
     Kié a hiba?

Debrecen és Patak
     Messze estenek
     Ide, hol a múzsák
     Nem is esmértettenek.
     Ami kevés pénz bejött,
     Két-három póra,
     Nagyobb dologra ment el
     Borra avagy disznóra.
     A szegény
     Pórlegény
     Vagy bodnárnak,
     Vagy betyárnak,
     Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
     Egy szép megyének!
     Hol a magyar lelkek
     Megvetve heverének.
     Óh, nem fáj-é a szíve
     Minden magyarnak,
     Hogy a magyar fiakkal
     Gondolni nem akarnak?
     De tán jő
     Oly idő,
     Melyben nékünk
     A vidékünk
     Új Hélikon lesz. -

 Csokonai Vitéz Mihály
összes költeményei

 

 

ZSOLTÁROK, DÍCSÉRETEK, HALLELUJÁK

 

Oktatási Intézménye

 


 

Nagydobszai graduál 1643.

 

Népszerű teológia

 

Pótor Imre fordítása: Kálvin tanulmány

 

JÉZUS-film

Lukács evangéliuma szerint készített film

 

Kálvin 1509-2009

 

Angster - Orgonák

Darány Angster Orgona 1903

 

 

 

2018 - 61 éves lenne!

Honlapokon

  Midőn a roncsolt anyagon

  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!                 Arany János

ÉDESANYJA

özv Jakab Istvánné Cserveni Ibolya 

12 évi özvegység   

38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án Hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól,  gyászától 

és fájdalmától.  

Élt 84 évet.


Nyugodjék békében

 

Természetes, hogy e mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!

 

 

GYERMEKEKNEK

 

V i d e ó k

 

IFJUSÁGNAK

 

FELNŐTTEKNEK

 

Keresztyén ROMA videók

 

1872 - 1945

Istvándi orgona 1872

 

 
Lábléc

 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?