//refeklezsiak.gportal.hu
//refeklezsiak.gportal.hu

www.istvandi.ref.hu www.kalmancsa.ref.hu www.darany.ref.hu www.homokszentgyogy.ref.hu

                          Istvándi                                                        Kálmáncsa                                    Darány                Homokszentgyörgy                                                                                                                                                                                                                                                              

    E Honlap a Gyülekezetek 2008. 12. 18. - 2015. 10. 27. életét, szolgálatát mutatja be.                                   

Nyugdíjba mentem - a Honlapot lezártam.

 

 

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Somogy megye déli részén az Öszpötei és a Rigóci erdők, a Duna-Dráva Nemzeti Park, s a méltán híres Barcsi ősborókás környékén találhatók a gyülekezeteink. A múlt fényes, dicsőséges, megkapó, szinte hihetetlen. És a jelen - Isten kegyelméből még létezünk.

 

DARÁNY cimere és honlapja

 www.darany.ref.hu

darany@reformatus.hu

 

 

DARÁNY

Az 1832. évben épített "falusi-katedrális" belülről szép és jónak mondható állapotban van. Angster orgonája ismét szól. Kivülről siralmas képet láthatnak az átutazók s a gyülekezet tagjai. Itt is igaz, hogy csak a népe költözött el, útközben elhagyta templomát és néha a hitét is.

A gyülekezet - 95 fő felnőtt - Isten Igéjéből szeretne élni. Magyarságukat, a falú és a gyülekezet úgy is őrzi, hogy Erdélyi testvérgyülekezettel és testvérfalúval tartják a kapcsolatot.

A jelen nehéz öregnek és fiatalnak egyaránt. Az egyik már nem tud dolgozni, a másik nemhogy munkát, még munkahelyet se talál. 

 

Református Gyülekezet Darány 7988

 

Presbiteri Konferencia 2011.04.16 Darány

 

Darányi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY cimere és honlapja

 www.

homokszentgyorgy.ref.hu 


homokszentgyorgy@
reformatus.hu
 

Református Gyülekezet Homokszentgyörgy 7537

 

Homokszentgyörgyi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY

Esperesi székhely is volt között,  Barakonyi Kristof II. esperes-lelkész.  Gyülekezet lélekszáma ekkor 900 fő. - Később magyar Honvédség települt a faluba. Ma a laktanya is, a rabló és mindent pusztító idő markába került! Ma a Gyülekezet a maradék 16 keresztyénből áll. Hűségesek. Konfirmációi fogadalmukat több évtized után is megtartják.

A gyülekezet templomépítő lelkésze id BEGEDEY PÉTER 1782 - 1834-ig 52 éven át szolgált. Fia, - a tűzvész után a parókiát és iskolát építette ujjá - BEGEDY PÉTER 1835 -1882-ig 48 éven át volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Az Ő fia volt Begedy István Istvándi esperes-lelkésze volt 1863-1919.

 

 

Hallgassuk és nézzük !

 

Interjuk, Cikkek, Írások

 

ISTVÁNDI cimere és honlapja

 www.istvandi.ref.hu

istvandi@reformatus.hu

 

 

Református Gyülekezet Istvándi 7987

 

ISTVÁNDI

A 16. században két temploma is volt, az egyik kéttornyú ... Szigetvár eleste (1566) után a törökök - mint sok más templomot Somogyban – lebontatják, a másikat kiválthatja Ábrok György 100 tallérért. Falú megmaradt, még fejlődött is. Történelem viharai nem kerülték el. De népe maradt.

Mikor elvették tőle "a földet;" mindent elhagyott. Falut, házat, földet, rokont, otthont, egyházát, temetőt - templomot. Van amelyik romokban van, van amelyiket maga tett rommá. Amit nem tett meg a harcok, a pusztítások, a végveszély idején, azt megtették, amikor lába alól s kihúzták a talajt. 

Új népe is van a falúnak, régen a cigánysoron laktak vagy a falú környékén - ma romáknak, is nevezik, Ők Beások akik a cigány (férfi) nevet használják. Falu lakosainak 2/3 részét ők alkotják. 1930 körül 90 roma élt, itt ma kb. 470 fő.

 

 

Istvándi képek

 

KÁLMÁNCSA cimere, honlapja

 www.kalmancsa.ref.hu

kalmancsa@reformatus.hu

 

 

KÁLMÁNCSA.  

Évszázadokon át híres mezőváros volt. Kereskedői Debrecentől Bajorországig jártak. Így lett kiemelkedő szerepe a XV.- XVI. században. Mátyás király prépostja Kálmáncsehy Domonkos a nagy tudású és megbízható diplomata, majd a reformáció korában a XVI. századi Debrecen első reformátora is itt született: Kálmáncsehi Sánta Márton. Később a század első tudós teológus-reformátora, - Aki itt "lesz a helvét irányzat" követője és itt alapít református főiskolát és lesz a térség első püspöke is: Szegedi Kis István. Igaz, itt veti fogságba a török, melyből két év után szabadul. Ma egy kis zsákfalú...500 fö 70 református.

Sajnos, híre is megkopott, hiszen ma már nem a múlt kötelez. Akit nem Isten Lelke vezérel, elvágja gyökereit és gyümölcstelen életével példázza - Sinka István szavai - "A szöllőnek édességét sose ízleli a karó..."

 

 

Református Gyülekezet Kálmáncsa 7538

 

Kálmáncsai képek

 

Ajánlom

 

1 Házon belül

 Református Egyház


Dunántuli Református Kántorképző

 

 
9. A keresztény filozófia újjászületése.

A keresztény

filozófia

újjászületése!

RENCSÉNYI DÁVID | 2008. július 27.

Az út a természetes teológiához vezet

http://kontext.hu

A Christianity Today egyik legutóbbi számában William Lane Craig, amerikai filozófus az angolszász keresztény filozófia reneszánszáról közölt terjedelmes tanulmányt.

Bizonyára sokan érzik úgy a közelmúltban megjelent ateista sikerkönyvek miatt, hogy a gondolkodó, művelt ember számára az istenhit jó esetben kínossá kezd válni. A mai legismertebb új ateista szerzők - Richard Dawkins, Sam Harris, vagy Christopher Hitchens - azonban mintha nem akarnának tudomást venni a modern filozófiában végbement forradalmi változásokról. Továbbra is olyan filozófiai nézeteket képviselnek, amelyeket még az előző nemzedékek ateista filozófusai hirdettek meg.

A múlt század 40-es, 50-es éveitől kezdve az ateista filozófia egyik melegágyának tekintett logikai pozitivizmus (amelynek képviselői azt állították, hogy az Istenről szóló vita értelmetlen, mert létezése nem igazolható) gyakorlatilag összeomlott, mert a gondolkodók ráébredtek, hogy maga az igazolhatósági elmélet sem igazolható. A filozófia fokozatosan kezdett visszatérni azokhoz a kérdésekhez és módszerekhez, amelyeket a logikai pozitivizmus háttérbe szorított. Ennek a fordulópontnak lett az eredménye a keresztény filozófia reneszánsza.

A fordulópontot 1967-re tehetjük, mikor Alvin Plantinga kiadta „God and Other Minds: A Study of the Rational Justification of Belief in God” (Isten és más elmék: Tanulmány az Istenbe vetett hit racionális igazolásáról) című értekezését. A következő évtizedekben Plantingát egy sereg keresztény filozófus követte, akik új dinamizmust leheltek az angolszász filozófiába. Az ateizmusnak, bár még mindig domináns nézet az egyetemeken, szembe kell néznie a keresztények által megfogalmazott új elméletekkel.

 A keresztény filozófia újjáéledésének hatására megnőtt az érdeklődés a természetes teológia iránt, amely nem a kinyilatkoztatásból kiindulva kívánja Isten létét bizonyítani, hanem a racionális gondolkodásra támaszkodik. Képviselői szerint Isten léte a természetes ész fényénél belátható és bizonyítható.A mai természetes teológiában a kozmológiai érv, a kalám típusú kozmológiai érv, a teleológiai érv, a moralitásból vett érv és az ontológiai érv számítanak legfontosabbnak.

 Kozmológiai érv

A kozmológiai istenérv védelmezői szerint az univerzum túl van tér és idő határain, így létének oka is túl kell legyen ezeken a korlátokon, azaz nem lehet materiális. Az érv, melynek legismertebb védelmezői Alexander Pruss, Timothy O’Connor, Stephen Davis, Robert Koons, és Richard Swinburne így hangzik:

 1. Minden, ami létezik, rendelkezik valamilyen magyarázattal, vagy okkal a létezésére vonatkozóan, ez lehet külső és belső ok egyaránt.

 2. Ha az univerzum létére van egy ilyen magyarázat, akkor az Isten kell legyen.

 3. Tudjuk, hogy az univerzum létezik.

 4. Konklúzió: Az univerzum létére a magyarázat Isten.

Az érv arra támaszkodik az első premisszában, hogy mindennek van oka. Ez vagy végtelen regresszushoz vezet, amit a filozófia igyekszik elkerülni, vagy pedig valamiféle Első Okhoz, ahogy Szent Tamás nevezte Istent.

A második premisszával adódhatnak gondok, ugyanis könnyen ráhúzható, hogy egyszerűen önkényes kijelentés. De ha jobban megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy mégsem cáfolható könnyen. Az univerzum túl van tér és idő határain, emiatt magyarázata is túl kell legyen ezeken a határokon, vagyis nem lehet materiális. Az anyagi létezőkön túli létezők például a számok, vagy a halmazok, de lehet akár egy értelmes elme is. Mivel az absztrakt objektumok nem szerepelhetnek semminek az okaként, ezért az univerzum oka egy természetfeletti elme kell legyen, melyet Istennek nevezünk.

 A kalám típusú kozmológiai érv

Gyökerei a 9. századi iszlám filozófiai, teológiai gondolkodásba nyúlnak vissza, megfordítja a hagyományos kozmológiai érv bizonyítási sorrendjét. Ismertebb mai védelmezői: Stuart Hackett, David Oderberg, Mark Nowacki és William Lane Craig. A tétel így szól:

 1. Mindennek ami létezik, oka van.

 2. Az univerzum létezik.

 3. Ezért az univerzumnak is kell legyen oka.

Az első premissza értelmét már megvizsgáltuk a kozmológiai érvnél, ezt senki nem vonja késégbe. A második premisszát azonban az ateisták elutasítják, azt állítva, hogy a világegyetem öröktől fogva létezik.

Csakhogy nyomós filozófiai és tudományos érvek szólnak amellett, hogy a világegyetem nem lehet örök. Filozófiailag nézve a végtelen múlt tétele abszurd. Ha a világegyetem időben örökkévaló, akkor az elmúlt idő végtelen mennyiségű. Ez súlyos filozófiai problémákat vet fel: ha a mögöttünk levő idő végtelen, akkor hogyan érkezhetett el a jelen pillanata? Hisz ha végtelen mennyiségű esemény előzi meg a jelen időpillanatot, akkor végtelen időnek kellene elmúlnia ahhoz, hogy elérkezzünk a jelenbe. A végtelen idő sohasem vezethet el a jelen pillanatához.

 A kalám érvbe az elmúlt évszázadban új életet lehelt a rohamosan fejlődő asztronómia és asztrofizika. Meggyőző bizonyítékok szólnak amellett, hogy az univerzum időben nem végtelen, pontosan meghatározható a kezdete, mely 13,7 milliárd évvel ezelőtt történt és Nagy Bumm néven ismerjük (az apró pontba sűrűsödött világegyetem hatalmas robbanás következtében a másodperc tört része alatt kitágult).

A Nagy Bumm elmélet azért érdekes, mert tulajdonképpen a semmiből eredezteti az univerzumot. Az összes anyag, energia, az idő, de még az űr, vagyis a semmi is a Nagy Bummal vette kezdetét. 2003-ban olyan kozmológusok, mint Arvind Borde, Alan Guth, és Alexander Vilenkin bebizonyították, hogy az olyan univerzum, mely folyamatosan tágul, mindenképp kell rendelkezzen egy kezdeti ponttal. Ahogy Vilkien mondta: „A kozmológusok többé nem bújhatnak a végten idejű univerzum lehetősége mögé. Nincs menekvés, szembe kell nézzenek a kozmikus kezdet lehetőségével.”

 Teleológiai érv

Jóllehet a teleológiai, vagy tervezési érv, az egyik legrégebbi és legvitatottabb istenérv, ma is sokan elfogadhatónak tartják. Legismertebb mai védelmezői: Robin Collins, John Leslie, Paul Davies, William Dembski, Michael Denton.

Az intelligens tervezés képviselői manapság azokra az újonnan felfedezett mozzanatokra fókuszálnak, amelyek az univerzum finomra hangoltságát mutatják. Ha csak egy kicsit is eltérnének az adott matematikai állandók, a fizikai törvények, melyek univerzumunkat alkotják, akkor az életet biztosító egyensúly nem létezne, és a világegyetemben nem jöhetett volna létre semmilyen élő szervezet.Ezeket szem előtt tartva így érvelhetünk:

 1. Az univerzum finomra hangoltsága vagy fizikai szükségszerűség, vagy véletlen, vagy tervezés miatt van.

 2. A fimomra hangoltság nem lehetséges sem fizikai szükségszerűség, sem véletlen miatt.

 3. Ezért az univerzumot valaki tervezte.

A 2. premissza magyarázatra szorul. A véletlent a mai filozófia eleve kizárja, valószínűsége ugyanis annyira alacsony, hogy védelmezői kénytelenek elfogadni a végtelen számú, rendszer nélkül elosztott és hangolt univerzum (multiverzum) hipotézisét.

Nyilvánvaló, mutatnak rá az ateista filozófusok, hogy az univerzumok végtelen sorozatában csak abban az egyben figyelhetjük meg a finomra hangoltságot, amelyben ez lehetővé tette az élet kialakulását. És mivel csak ezt az egy univerzumot figyelhetjük meg, úgy tűnik számunkra, mintha az egyensúly értelmes tervezés eredménye lenne.

Erről folynak ma a leghevesebb viták a teleológiai érvvel kapcsolatban. A keresztény filozófusok kizárják a multiverzum elméletet.

A moralitásból vett érv

Az érv védelmezői: Robert Adams, William Alston, Mark Linville, Paul Copan, John Hare és Stephen Evans megvédte az erkölcs létéből vett érvet Isten mellett.

 1. Ha Isten nem létezik, akkor nem létezhetnek objektív morális értékek sem.

 2. Objektív morális érték létezik.

 3. Isten tehát létezik.

Az érv arra támaszkodik, hogy mivel az ember képes megkülönböztetni a jót és a rosszat, kell létezzen egy felső hatalom, amely létrehozta ezeket az értékeket, mert ha nem létezne, akkor az ember az állathoz hasonlóan nem tudna különbséget tenni erkölcsi dolgokban.

Ontológiai érv

 Szent Anzelm híres istenérvét sokan védelmezték és újrafogalmazták már: Alvin Plantinga, Robert Maydole, Brian Leftow és mások. Anzelm szerint Isten a leghatalmasabb elképzelhető valami. Ha el tudnánk valamit képzelni, mely nagyobb, mint Isten, akkor az lenne Isten. Ezért Isten a legnagyobb, mindentudó, mindenható, tökéletesen jó és létezik minden logikailag lehetséges világban.

 1. Lehetséges, hogy létezik egy maximáisan hatalmas lény (Isten).

 2. Ha ez lehetséges, akkor az is lehet, hogy ez a lény létezik néhány lehetséges világban.

 3. Ha létezik néhányban, akkor léteznie kell mindben.

 4. Ha egy ilyen lény minden világban létezik, akkor a miénkben is kell létezzen.

 5. Isten tehát, a maximálisan hatalmas lény létezik a világunkban.

A második premissza után az érvelés kétségbevonhatatlan. A filozófusok megegyeznek abban, hogy ha Isten léte lehetséges, akkor Istennek léteznie is kell. A kérdést tehát így kellene feltenni: Lehetséges Isten létezése?

Ezek után az ateistának fenn kell tartania az álláspontot, hogy Isten létezése nem lehetséges. Bizonyítania kell, hogy Isten léte inkoherens, mint pl. a házas agglegény, kerek kocka, stb. Isten létezésének hipotézise azonban nem tűnik inkoherensnek. És ha Isten léte lehetséges, akkor léteznie kell.

 

Kálvin

 

Egyházkerület lapja

 

Dunántúli Református Lap 2009 - 2015 - Húsz  írás a Gyülekezetek életéről

 

 

Reformálta Szent Eklézsiák

 

SOMOGYORSZÁG

 

Somogyi Református Egyházmegye

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

http://www.csvmrg.hu

 

 

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt

     Kies tartomány!
     Íly számkivetve volt
     Nálad minden tudomány?
     Hát csak sertést nevelt-é
     Itt a makk s haraszt?
     Hát csak kanásznak termett
     A somogysági paraszt?
     Istenem!
     Senki sem
     Vette észbe,
     Hogy e részbe
     Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
     Hogy nem mívelték?
     Hány polgár búnyikká?
     Hogy jóba nem nevelték!
     Dudva lenne a dudvák
     Közt az ananász:
     Kanász marad akinek
     A nevelője kanász.
     Hát már, hogy
     A Somogy
     - ily tudatlan,
     Formálatlan,
     Kié a hiba?

Debrecen és Patak
     Messze estenek
     Ide, hol a múzsák
     Nem is esmértettenek.
     Ami kevés pénz bejött,
     Két-három póra,
     Nagyobb dologra ment el
     Borra avagy disznóra.
     A szegény
     Pórlegény
     Vagy bodnárnak,
     Vagy betyárnak,
     Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
     Egy szép megyének!
     Hol a magyar lelkek
     Megvetve heverének.
     Óh, nem fáj-é a szíve
     Minden magyarnak,
     Hogy a magyar fiakkal
     Gondolni nem akarnak?
     De tán jő
     Oly idő,
     Melyben nékünk
     A vidékünk
     Új Hélikon lesz. -

 Csokonai Vitéz Mihály
összes költeményei

 

 

ZSOLTÁROK, DÍCSÉRETEK, HALLELUJÁK

 

Oktatási Intézménye

 


 

Nagydobszai graduál 1643.

 

Népszerű teológia

 

Pótor Imre fordítása: Kálvin tanulmány

 

JÉZUS-film

Lukács evangéliuma szerint készített film

 

Kálvin 1509-2009

 

Angster - Orgonák

Darány Angster Orgona 1903

 

 

 

2018 - 61 éves lenne!

Honlapokon

  Midőn a roncsolt anyagon

  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!                 Arany János

ÉDESANYJA

özv Jakab Istvánné Cserveni Ibolya 

12 évi özvegység   

38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án Hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól,  gyászától 

és fájdalmától.  

Élt 84 évet.


Nyugodjék békében

 

Természetes, hogy e mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!

 

 

GYERMEKEKNEK

 

V i d e ó k

 

IFJUSÁGNAK

 

FELNŐTTEKNEK

 

Keresztyén ROMA videók

 

1872 - 1945

Istvándi orgona 1872

 

 
Lábléc

 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?