//refeklezsiak.gportal.hu
//refeklezsiak.gportal.hu

www.istvandi.ref.hu www.kalmancsa.ref.hu www.darany.ref.hu www.homokszentgyogy.ref.hu

                          Istvándi                                                        Kálmáncsa                                    Darány                Homokszentgyörgy                                                                                                                                                                                                                                                              

    E Honlap a Gyülekezetek 2008. 12. 18. - 2015. 10. 27. életét, szolgálatát mutatja be.                                   

Nyugdíjba mentem - a Honlapot lezártam.

 

 

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Somogy megye déli részén az Öszpötei és a Rigóci erdők, a Duna-Dráva Nemzeti Park, s a méltán híres Barcsi ősborókás környékén találhatók a gyülekezeteink. A múlt fényes, dicsőséges, megkapó, szinte hihetetlen. És a jelen - Isten kegyelméből még létezünk.

 

DARÁNY cimere és honlapja

 www.darany.ref.hu

darany@reformatus.hu

 

 

DARÁNY

Az 1832. évben épített "falusi-katedrális" belülről szép és jónak mondható állapotban van. Angster orgonája ismét szól. Kivülről siralmas képet láthatnak az átutazók s a gyülekezet tagjai. Itt is igaz, hogy csak a népe költözött el, útközben elhagyta templomát és néha a hitét is.

A gyülekezet - 95 fő felnőtt - Isten Igéjéből szeretne élni. Magyarságukat, a falú és a gyülekezet úgy is őrzi, hogy Erdélyi testvérgyülekezettel és testvérfalúval tartják a kapcsolatot.

A jelen nehéz öregnek és fiatalnak egyaránt. Az egyik már nem tud dolgozni, a másik nemhogy munkát, még munkahelyet se talál. 

 

Református Gyülekezet Darány 7988

 

Presbiteri Konferencia 2011.04.16 Darány

 

Darányi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY cimere és honlapja

 www.

homokszentgyorgy.ref.hu 


homokszentgyorgy@
reformatus.hu
 

Református Gyülekezet Homokszentgyörgy 7537

 

Homokszentgyörgyi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY

Esperesi székhely is volt között,  Barakonyi Kristof II. esperes-lelkész.  Gyülekezet lélekszáma ekkor 900 fő. - Később magyar Honvédség települt a faluba. Ma a laktanya is, a rabló és mindent pusztító idő markába került! Ma a Gyülekezet a maradék 16 keresztyénből áll. Hűségesek. Konfirmációi fogadalmukat több évtized után is megtartják.

A gyülekezet templomépítő lelkésze id BEGEDEY PÉTER 1782 - 1834-ig 52 éven át szolgált. Fia, - a tűzvész után a parókiát és iskolát építette ujjá - BEGEDY PÉTER 1835 -1882-ig 48 éven át volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Az Ő fia volt Begedy István Istvándi esperes-lelkésze volt 1863-1919.

 

 

Hallgassuk és nézzük !

 

Interjuk, Cikkek, Írások

 

ISTVÁNDI cimere és honlapja

 www.istvandi.ref.hu

istvandi@reformatus.hu

 

 

Református Gyülekezet Istvándi 7987

 

ISTVÁNDI

A 16. században két temploma is volt, az egyik kéttornyú ... Szigetvár eleste (1566) után a törökök - mint sok más templomot Somogyban – lebontatják, a másikat kiválthatja Ábrok György 100 tallérért. Falú megmaradt, még fejlődött is. Történelem viharai nem kerülték el. De népe maradt.

Mikor elvették tőle "a földet;" mindent elhagyott. Falut, házat, földet, rokont, otthont, egyházát, temetőt - templomot. Van amelyik romokban van, van amelyiket maga tett rommá. Amit nem tett meg a harcok, a pusztítások, a végveszély idején, azt megtették, amikor lába alól s kihúzták a talajt. 

Új népe is van a falúnak, régen a cigánysoron laktak vagy a falú környékén - ma romáknak, is nevezik, Ők Beások akik a cigány (férfi) nevet használják. Falu lakosainak 2/3 részét ők alkotják. 1930 körül 90 roma élt, itt ma kb. 470 fő.

 

 

Istvándi képek

 

KÁLMÁNCSA cimere, honlapja

 www.kalmancsa.ref.hu

kalmancsa@reformatus.hu

 

 

KÁLMÁNCSA.  

Évszázadokon át híres mezőváros volt. Kereskedői Debrecentől Bajorországig jártak. Így lett kiemelkedő szerepe a XV.- XVI. században. Mátyás király prépostja Kálmáncsehy Domonkos a nagy tudású és megbízható diplomata, majd a reformáció korában a XVI. századi Debrecen első reformátora is itt született: Kálmáncsehi Sánta Márton. Később a század első tudós teológus-reformátora, - Aki itt "lesz a helvét irányzat" követője és itt alapít református főiskolát és lesz a térség első püspöke is: Szegedi Kis István. Igaz, itt veti fogságba a török, melyből két év után szabadul. Ma egy kis zsákfalú...500 fö 70 református.

Sajnos, híre is megkopott, hiszen ma már nem a múlt kötelez. Akit nem Isten Lelke vezérel, elvágja gyökereit és gyümölcstelen életével példázza - Sinka István szavai - "A szöllőnek édességét sose ízleli a karó..."

 

 

Református Gyülekezet Kálmáncsa 7538

 

Kálmáncsai képek

 

Ajánlom

 

1 Házon belül

 Református Egyház


Dunántuli Református Kántorképző

 

 
5. Karácsonyi Mesék: A bölcsőringató

A bölcsőringató

Egy királyi udvarban sokféle szolgálatra van szükség. Van kamarás, udvarmester, udvari szakács, udvaribolond. Mindezen túl most egy bölcsőringatóra is szükség volt, a király unokájának a bölcsőjét kellett ringatni. Ezért a királyfi kihirdettette az országban, hogy olyan fiatal lányok jelentkezését várják, akik királyi bölcsőringatók szeretnének lenni.

Gondolhatjátok, jöttek is a lányok garmadával, megtelt velük a palota udvara. A királyfi egyenként behívta őket a trónterembe, és mindegyiknek elmondta a feltételeket.

Jött az első lány, meghajolt a királyfi előtt, ő pedig a trón mellett álló bölcsőre mutatott, és így szólt:

- Látod, itt áll a bölcső, ezt kell majd ringatni. De még üres, nincs benne kispárna, se pehelydunna. Ahhoz, hogy királyi bölcsőringató lehess, neked kell megvarrnod a fiam párnáját. El kell menned az ország keleti sarkába, ott lakik egy boszorkány. A boszorkánynak van egy aranytollú lúdja. Három napig szolgálnod kell nála, és ha elégedett a munkáddal, megengedi, hogy az aranytollú lúd tollaival tömd ki a kispárnát. Utána viszont vissza kell vándorolnod az ország túlsó csücskébe, ott lakik egy óriás, akinek vegyeskereskedése van, és egyedül az ő boltjában kapható áfonyakék hímzőfonal. De csak akkor ad belőle, ha nála is három napig szolgálsz. Ha aztán a szolgálatod fejében ad neked a hímzőfonálból, hímezd rá a kék fonallal a királyi család címerét. Ha mindezzel elkészülsz, és bemutatod az elkészült kispárnát, fölfogadlak bölcsőringatónak.

A lány gondolkodott egy ideig, majd megkérdezte:

- Mondja, felséges úr, mit kell majd dolgoznom a boszorkánynál és az óriásnál?

- Ezt majd ők elárulják - felelte a királyfi.

- És mi lesz akkor, ha nem sikerül a szolgálat? Ha azt mondják, hogy nem adnak lúdtollat vagy fonalat? A királyfi bólintott:

-Igen, ezt valóban tudnod kell. Nos, ha a boszorkány elégedetlen lesz veled, akkor varangyos békává változtat; ha az óriásnak nem tetszik a szolgálatod, akkor ő láncra ver és bezár a várának a toronyszobájába.

A lány meghökkent, és gondolkodóba esett. A királyfi mindezt látta, és szelíden annyit kérdezett:

- Ugye, nem könnyű feladat?

- Bizony, nehéznek tűnik - válaszolta kedveszegetten a lány.

- Akkor most arra gondolsz, hogy jobb lenne, ha békében hazamennél és nem fognál bele?

A lány a szája szélét harapdálta, és hallgatott. A királyfi ezzel a mondattal bocsátotta útjára:

- Ne felejtsd el, hogy nem ígértél semmit. Ha túl nehéznek találod a feltételt, nem kell elvállalnod a feladatot.

Elment az első lány, bejött a második. A királyfi neki is elmondta a feladatot az aranytollú lúdról, az áfonyaszínű fonalról, és a lány egyből így felelt:

- Királyfi, én máris indulok! Nekem mindennél nagyobb öröm, hogy szolgálatot tehessek neked.

Így el is indult a lány, megkereste a boszorkányt. Meg kell adni, elég csúf boszorka volt, orra mint a kovászos uborka. A lány odaállt elé, hogy a szolgálatába szeretne állni, mert az aranytollú lúd tollaival akarja a kispárnát kibélelni.

Jól van - mondta a boszorkány -, majd meglátjuk, mit tudsz!

A munka az volt, hogy a jövendőmondó varangyos békáknak kellett szúnyogokat meg legyeket fogdosnia.

A három nap végén a boszorkány elégedett volt a munkájával.

- Jól van, lányom - mondta elégedetten -, kedves varangyaimnak nem kellett koplalniuk. Tépjél a lúd tollaiból annyit, amennyire szükséged van!

A lány megtömte a kispárnát, és szaladt az óriáshoz. Nála áfonyát kellett főznie kétöles kondérokban. Munkája végeztével az óriás is elégedett volt vele, adott neki egy guriga fonalat. A lány ráhímezte a párnára a királyi család címerét, és nemsokára ismét ott állt a trónteremben.

Büszkén mutatta a királyfinak a kispárnát:

- Nézze, felséges úr, teljesítettem a feladatot!

A királyfinak nagyon tetszett a kispárna. Behívatta az apját, az anyját: az idős királyt meg a királynét, valamint az udvari embereket.

- Nézzétek, milyen szép kispárnát varrt és hímzett ez a lány! Ha betesszük a bölcsőbe, díszére válik majd! A lány ott állt, és arra gondolt, hogy akkor ő lesz a bölcsőringató. Igen ám, de az országban mindenki tudja, hogy a királyfinak nincs felesége. Hát, akkor hogyan lehet neki fia? A királyfi azt mondta, hogy „az én fiam bölcsőringatója leszel". Most, hogy idegyűlt az egész udvari nép, jelen van az öreg király, az öreg királyné, a kamarás, az udvarmester... szóval mégiscsak kínos lenne megkérdezni, hogy „Hol van a fiad, meg hogy..." Úgyhogy csak állt, és amikor a csend már kezdett rájuk telepedni, megköszörülte a torkát és megszólalt:

- Akkor engedelmével felséges úr... én elmennék... aztán, ha kell majd a szolgálatom...- és csak állt.

A királyfi egy kicsit szomorúnak tűnt. Talán egy leheletnyit sóhajtott is, mielőtt felelt volna.

- Nos, jó. Ha elmennél, csak eredj! A párna, amit varrtál, mindig itt lesz a fiam bölcsőjében.

A lány hazament, és azóta is meséli az ismerőseinek, rokonainak, barátnőinek, hogy milyen nagyszerű uralkodója van ennek az országnak, s milyen derék ifjú a királyfi, hogy őt, a szegény lányt így kitüntette, hogy az őáltala hímzett párna ott lesz a gyerekének a bölcsőjében. Azt ugyan nem nagyon értette, hogy miért nem lett bölcsőringató, de erről inkább nem beszélt az embereknek.

A királyfi pedig néhány napig szótlanul járt-kelt, aztán így szólt a kancellárhoz:

- Még mindig nincs bölcsőringatóm. Hívjuk be a következő lányt! Bejött a harmadik lány, a királyfi neki is megmutatta a bölcsőt:

- Látod, kispárna már van, de pehelydunna még nincs!

Vele is megismertette a feltételeket, elmondta a veszélyeket is, és a lány, ugyanúgy, ahogy a második, bátran válaszolt:

- Elvállalom a feladatot!

Elment a boszorkányhoz, etette a varangyos békákat. Három napig áfonyát szedett az óriásnál. Mivel ő is derék lány volt, mind a kettő megszerette, a boszorkány megengedte, hogy tépjen az aranytollú lúd tollaiból, az óriás hímzőfőnállal ajándékozta meg, úgyhogy két hét múlva már vitte is a palotába a hímzett pehelypaplant.

A királyfinak ez is nagyon tetszett. Behívatta az öreg királyt, az idős királynét, az udvarmestert, mindenkit.

- Nézzétek! Ez a pehelydunna méltó a kispárnához! A bölcsőben a helye!

A lány a királyfira nézett és megkérdezte tőle:

- Királyfi! Azt ígérted, hogy én leszek az udvari bölcsőringató, ha ezt a feladatot teljesítem. Én készen állok, de hol van a te fiad?

A királyfi szeme felragyogott:

- Még a királyi palotákban sincs másként - felelte -, hogy a kisbabák bölcsőjét az édesanyjuk ringatja. Gyere hozzám feleségül, és te leszel az udvari bölcsőringató!

A lány nem sokat tétovázott, igent mondott. Egy hét múlva megülték a hét országra szóló lakodalmat, egy év elmúltával pedig igazi királyi bölcsőringató lett belőle.

(Lk 1,26-38)

Mária megtanít minket az Istennel való beszélgetésre, ami nem sokban különbözik az emberekkel való beszélgetéseinktől. Az angyaltól megtudja, hogy küldetést kap Istentől: „Gyermeket fogansz, fiút szülsz és Jézusnak fogod elnevezni."

A kérdés - a kissé kínos kérdés - egyből adja magát: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?" Elvégre tudnia kell, miként lásson neki a küldetés megvalósításának. Az angyal meg is felel a kérdésére: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával."

Istent gyakran olyan hatalmasnak érezhetjük, hogy ezeket a tabuféle kínos kérdéseket nem merjük föltenni neki. És akkor nem történik semmi. Dolgunk végezetlenül hazamegyünk, mint a második lány.

A másik tévút pedig, amikor többet kérdezünk, mint amennyi válaszra szükségünk van, mert aggódunk amiatt, hogy mi lesz velünk, bajunk lesz-e, végig tudjuk-e ezt csinálni. Akkor a király — aki megérzi bennünk a bizalom hiányát — azt mondja nekünk, hogy talán inkább mégse vállald, hogyha kockázatosnak érzed. És akkor is dolgunkvégezetlenül távozunk.

Mária két mondatot mond ebben az evangéliumi történetben. Az egyik egy kérdés, ami bár nehéz, de föl kell tenni a továbblépéshez. A másik mondat, a kimondott „Igen", a küldetés egyszerű, nyílt vállalása. Itt még föltehetné azt a kérdést:- De mi lesz Józseffel, mit szólnak majd az emberek, hogy fogom ezt nekik megmagyarázni, mi lesz velem? - Ezt már nem kérdezi meg, hanem csak annyit mond: „Az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek be hát rajtam szavaid."

Mindannyian kapunk kisebb-nagyobb küldetéseket Istentől. Talán jobban tudjuk ezeket teljesíteni, ha a tabuktól való félelmünkön túllépve föl merjük tenni a küldetés teljesítéséhez fontos kérdéseket, és nem kérdezünk tovább ott, ahol a kérdezés már biztosítékokkal próbálná helyettesíteni a bizalmat.

 

Kálvin

 

Egyházkerület lapja

 

Dunántúli Református Lap 2009 - 2015 - Húsz  írás a Gyülekezetek életéről

 

 

Reformálta Szent Eklézsiák

 

SOMOGYORSZÁG

 

Somogyi Református Egyházmegye

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

http://www.csvmrg.hu

 

 

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt

     Kies tartomány!
     Íly számkivetve volt
     Nálad minden tudomány?
     Hát csak sertést nevelt-é
     Itt a makk s haraszt?
     Hát csak kanásznak termett
     A somogysági paraszt?
     Istenem!
     Senki sem
     Vette észbe,
     Hogy e részbe
     Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
     Hogy nem mívelték?
     Hány polgár búnyikká?
     Hogy jóba nem nevelték!
     Dudva lenne a dudvák
     Közt az ananász:
     Kanász marad akinek
     A nevelője kanász.
     Hát már, hogy
     A Somogy
     - ily tudatlan,
     Formálatlan,
     Kié a hiba?

Debrecen és Patak
     Messze estenek
     Ide, hol a múzsák
     Nem is esmértettenek.
     Ami kevés pénz bejött,
     Két-három póra,
     Nagyobb dologra ment el
     Borra avagy disznóra.
     A szegény
     Pórlegény
     Vagy bodnárnak,
     Vagy betyárnak,
     Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
     Egy szép megyének!
     Hol a magyar lelkek
     Megvetve heverének.
     Óh, nem fáj-é a szíve
     Minden magyarnak,
     Hogy a magyar fiakkal
     Gondolni nem akarnak?
     De tán jő
     Oly idő,
     Melyben nékünk
     A vidékünk
     Új Hélikon lesz. -

 Csokonai Vitéz Mihály
összes költeményei

 

 

ZSOLTÁROK, DÍCSÉRETEK, HALLELUJÁK

 

Oktatási Intézménye

 


 

Nagydobszai graduál 1643.

 

Népszerű teológia

 

Pótor Imre fordítása: Kálvin tanulmány

 

JÉZUS-film

Lukács evangéliuma szerint készített film

 

Kálvin 1509-2009

 

Angster - Orgonák

Darány Angster Orgona 1903

 

 

 

2018 - 61 éves lenne!

Honlapokon

  Midőn a roncsolt anyagon

  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!                 Arany János

ÉDESANYJA

özv Jakab Istvánné Cserveni Ibolya 

12 évi özvegység   

38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án Hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól,  gyászától 

és fájdalmától.  

Élt 84 évet.


Nyugodjék békében

 

Természetes, hogy e mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!

 

 

GYERMEKEKNEK

 

V i d e ó k

 

IFJUSÁGNAK

 

FELNŐTTEKNEK

 

Keresztyén ROMA videók

 

1872 - 1945

Istvándi orgona 1872

 

 
Lábléc

 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?