//refeklezsiak.gportal.hu
//refeklezsiak.gportal.hu

www.istvandi.ref.hu www.kalmancsa.ref.hu www.darany.ref.hu www.homokszentgyogy.ref.hu

                          Istvándi                                                        Kálmáncsa                                    Darány                Homokszentgyörgy                                                                                                                                                                                                                                                              

    E Honlap a Gyülekezetek 2008. 12. 18. - 2015. 10. 27. életét, szolgálatát mutatja be.                                   

Nyugdíjba mentem - a Honlapot lezártam.

 

 

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Somogy megye déli részén az Öszpötei és a Rigóci erdők, a Duna-Dráva Nemzeti Park, s a méltán híres Barcsi ősborókás környékén találhatók a gyülekezeteink. A múlt fényes, dicsőséges, megkapó, szinte hihetetlen. És a jelen - Isten kegyelméből még létezünk.

 

DARÁNY cimere és honlapja

 www.darany.ref.hu

darany@reformatus.hu

 

 

DARÁNY

Az 1832. évben épített "falusi-katedrális" belülről szép és jónak mondható állapotban van. Angster orgonája ismét szól. Kivülről siralmas képet láthatnak az átutazók s a gyülekezet tagjai. Itt is igaz, hogy csak a népe költözött el, útközben elhagyta templomát és néha a hitét is.

A gyülekezet - 95 fő felnőtt - Isten Igéjéből szeretne élni. Magyarságukat, a falú és a gyülekezet úgy is őrzi, hogy Erdélyi testvérgyülekezettel és testvérfalúval tartják a kapcsolatot.

A jelen nehéz öregnek és fiatalnak egyaránt. Az egyik már nem tud dolgozni, a másik nemhogy munkát, még munkahelyet se talál. 

 

Református Gyülekezet Darány 7988

 

Presbiteri Konferencia 2011.04.16 Darány

 

Darányi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY cimere és honlapja

 www.

homokszentgyorgy.ref.hu 


homokszentgyorgy@
reformatus.hu
 

Református Gyülekezet Homokszentgyörgy 7537

 

Homokszentgyörgyi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY

Esperesi székhely is volt között,  Barakonyi Kristof II. esperes-lelkész.  Gyülekezet lélekszáma ekkor 900 fő. - Később magyar Honvédség települt a faluba. Ma a laktanya is, a rabló és mindent pusztító idő markába került! Ma a Gyülekezet a maradék 16 keresztyénből áll. Hűségesek. Konfirmációi fogadalmukat több évtized után is megtartják.

A gyülekezet templomépítő lelkésze id BEGEDEY PÉTER 1782 - 1834-ig 52 éven át szolgált. Fia, - a tűzvész után a parókiát és iskolát építette ujjá - BEGEDY PÉTER 1835 -1882-ig 48 éven át volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Az Ő fia volt Begedy István Istvándi esperes-lelkésze volt 1863-1919.

 

 

Hallgassuk és nézzük !

 

Interjuk, Cikkek, Írások

 

ISTVÁNDI cimere és honlapja

 www.istvandi.ref.hu

istvandi@reformatus.hu

 

 

Református Gyülekezet Istvándi 7987

 

ISTVÁNDI

A 16. században két temploma is volt, az egyik kéttornyú ... Szigetvár eleste (1566) után a törökök - mint sok más templomot Somogyban – lebontatják, a másikat kiválthatja Ábrok György 100 tallérért. Falú megmaradt, még fejlődött is. Történelem viharai nem kerülték el. De népe maradt.

Mikor elvették tőle "a földet;" mindent elhagyott. Falut, házat, földet, rokont, otthont, egyházát, temetőt - templomot. Van amelyik romokban van, van amelyiket maga tett rommá. Amit nem tett meg a harcok, a pusztítások, a végveszély idején, azt megtették, amikor lába alól s kihúzták a talajt. 

Új népe is van a falúnak, régen a cigánysoron laktak vagy a falú környékén - ma romáknak, is nevezik, Ők Beások akik a cigány (férfi) nevet használják. Falu lakosainak 2/3 részét ők alkotják. 1930 körül 90 roma élt, itt ma kb. 470 fő.

 

 

Istvándi képek

 

KÁLMÁNCSA cimere, honlapja

 www.kalmancsa.ref.hu

kalmancsa@reformatus.hu

 

 

KÁLMÁNCSA.  

Évszázadokon át híres mezőváros volt. Kereskedői Debrecentől Bajorországig jártak. Így lett kiemelkedő szerepe a XV.- XVI. században. Mátyás király prépostja Kálmáncsehy Domonkos a nagy tudású és megbízható diplomata, majd a reformáció korában a XVI. századi Debrecen első reformátora is itt született: Kálmáncsehi Sánta Márton. Később a század első tudós teológus-reformátora, - Aki itt "lesz a helvét irányzat" követője és itt alapít református főiskolát és lesz a térség első püspöke is: Szegedi Kis István. Igaz, itt veti fogságba a török, melyből két év után szabadul. Ma egy kis zsákfalú...500 fö 70 református.

Sajnos, híre is megkopott, hiszen ma már nem a múlt kötelez. Akit nem Isten Lelke vezérel, elvágja gyökereit és gyümölcstelen életével példázza - Sinka István szavai - "A szöllőnek édességét sose ízleli a karó..."

 

 

Református Gyülekezet Kálmáncsa 7538

 

Kálmáncsai képek

 

Ajánlom

 

1 Házon belül

 Református Egyház


Dunántuli Református Kántorképző

 

 
12. John Updike-ről

Elhunyt John Updike, a ... huszonegyedik századi keresztyén hit egyik kiemelkedő krónikása ...

John Updike a pennsylvaniai Readingben született 1932-ben. Nagyapja és apósa presbiteriánus lelkészek voltak, ez a tény, neveltetése és az amerikai keleti part egész kulturális környezete is abba az irányba befolyásolta őt, hogy a mindennapi életről írott regényeit, novelláit félreérthetetlenül átitassa a keresztyén hit kérdéseivel.

Már gyermekkorában kitűnt művészi érdeklődése, műkedvelő író édesanyja is támogatta ebben, Updike pedig a létező legjobb helyeken, a Harvard Egyetemen és Oxfordban tanult irodalmat és festészetet. E két művészeti ág egyszerre jellemezte alkotásait, meghökkentően plasztikus megfogalmazású prózáját. Pályája elején évekig volt a New Yorker magazin publicistája és könyvismertetője, majd szabadúszó lett, visszavonult egy massachusettsi kisvárosba, és kizárólag az írásból élt. Sorra írta regényeit, amelyek világszerte elismert íróvá avatták: Szegényházi vásár, A kentaur, a Nyúl-sorozat, az elképzelt író alteregóról, Henry Bechről szóló könyvei, Párok, Gyere hozzám feleségül, Így látja Roger, hogy csak a hazánkban legismertebbeket említsük.

Sokáig volt az Egyesült Államok egyik kulturális nagykövete a hetvenes években, még azt is megengedhette magának, hogy bírálja a Szovjetunió politikáját a zsidó kisebbséggel és a Szolzsenyicinhez hasonlóan száműzetésbe kényszerített írókkal kapcsolatban. Megtalálták az irodalmi és egyéb elismerések is: kétszer kapott Pulitzer-díjat, kétszer elnöki kitüntetést művészi és írói teljesítményéért, a jezsuita America című magazin pedig 1997-ben neki ítélte a „kimagasló keresztyén író” kitüntetést. Updike életrajzának nagy kérdőjele marad, hogy az író, aki 48 éven keresztül szinte minden művével a könyveladások és az irodalmi közmegítélés csúcsán állott, hogyan kerülhette el az irodalmi Nobel-díjat (amit fájdalmas iróniaként egyik regényében „megítélt” író-főhősének, Henry Bechnek).

Updike művei sokszor zavarba ejtőek és botránkoztatóak, nem témaválasztásukkal, hanem azzal az ezernyi részlettel, amelyeket saját bevallása szerint is „a nemiség, a művészet és a vallás” hármassága jellemzett. A művelt, de hagyományos értékeit és „örökölt” hitét elvesztett amerikai protestáns középosztály krónikásaként egyedülálló realizmussal tudott írni a magánélet mélységeiről, a hit- és istenkeresésről, a sokszor kibogozhatatlannak tűnő emberi kapcsolatok egyszerre borzongató és csodálatos voltáról. Updike-ot azonban minden profanitása ellenére is a huszonegyedik századi keresztyén hit egyik kiemelkedő krónikásának kell tartanunk. Rajongott Kierkegaard-ért és Barth-ért. Előbbitől talán az individualitás művészi ábrázolását, az utóbbitól pedig teológiai alapmeggyőződését örökölte: az embertől – bármilyen fájdalmas is – nem vezet út Istenhez. Egyedül Isten találhat meg mindannyiunkat. Ez minden emberi reménység alapja.

Gyakran bukkannak fel regényeiben a morális, egzisztenciális válsággal küzdő keresztyének, sőt lelkészek, akiknek vívódásaiban íróként mindig leszámol az olcsó megoldásokkal, kiskapukkal, megalkuvásokkal. Első regényében – 28 évesen – így ír a keresztyén lelkipásztori életmodell alapdilemmájáról, két lelkész vitájába szőve:

Te tényleg azt hiszed, hogy az a dolgod, hogy beleavatkozz az emberek életébe? Tudom én, mit tanítanak nektek mostanában a szemináriumban: pszichológiát meg a többi ilyet. Én másképp látom. Azt hiszed, hogy ingyen orvosnak szerződtettek? Hogy ide-oda rohangálj, betömd a réseket és elsimítsd a problémákat? Nem jó, ez nem a te feladatod… Úgy értem, nem tudod, hogy mi a feladatod: ha tudnád, bezárkóznál a szobádba, és egész nap imádkoznál… Azzal, hogy össze-vissza futkosol itt, csak az Istentől kapott feladatod elől menekülsz, hogy hatalmasan hirdesd a hitet, amit ő adott. Amikor vasárnap a tekintetüktől kísérve elsétálsz előttük, nem nyomorúságosan kifulladva kellene feljutnod a szószékre, hanem betelve a Krisztussal, az ő tüzétől égve. Égesd meg őket a hit tüzével! Ezért jönnek a templomba, mi másért tartanának minket? Minden mást, amit mondunk és teszünk, mások is elmondhatják és megtehetik. Erre vannak az orvosok és az ügyvédek, nem? Komolyan mondom. Hidd el! Nekünk nincs másunk, egyedül csak Krisztus. Minden más, a szép szavak meg az ügybuzgóság, semmit sem ér. Az ördögtől való.”

A haláláig hívő, templomba járó presbiteriánus John Updike 76 évet élt.

----

Ezzel a címmel jelent meg:

A huszadik századi hit botránykrónikása - Elhunyt John Updike

ReformátusokLapja LIII. évf. 7. sz. 2009-02-15 Pecsuk Ottó

www.reflapja.hu

 

 

 

 

 

Kálvin

 

Egyházkerület lapja

 

Dunántúli Református Lap 2009 - 2015 - Húsz  írás a Gyülekezetek életéről

 

 

Reformálta Szent Eklézsiák

 

SOMOGYORSZÁG

 

Somogyi Református Egyházmegye

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

http://www.csvmrg.hu

 

 

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt

     Kies tartomány!
     Íly számkivetve volt
     Nálad minden tudomány?
     Hát csak sertést nevelt-é
     Itt a makk s haraszt?
     Hát csak kanásznak termett
     A somogysági paraszt?
     Istenem!
     Senki sem
     Vette észbe,
     Hogy e részbe
     Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
     Hogy nem mívelték?
     Hány polgár búnyikká?
     Hogy jóba nem nevelték!
     Dudva lenne a dudvák
     Közt az ananász:
     Kanász marad akinek
     A nevelője kanász.
     Hát már, hogy
     A Somogy
     - ily tudatlan,
     Formálatlan,
     Kié a hiba?

Debrecen és Patak
     Messze estenek
     Ide, hol a múzsák
     Nem is esmértettenek.
     Ami kevés pénz bejött,
     Két-három póra,
     Nagyobb dologra ment el
     Borra avagy disznóra.
     A szegény
     Pórlegény
     Vagy bodnárnak,
     Vagy betyárnak,
     Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
     Egy szép megyének!
     Hol a magyar lelkek
     Megvetve heverének.
     Óh, nem fáj-é a szíve
     Minden magyarnak,
     Hogy a magyar fiakkal
     Gondolni nem akarnak?
     De tán jő
     Oly idő,
     Melyben nékünk
     A vidékünk
     Új Hélikon lesz. -

 Csokonai Vitéz Mihály
összes költeményei

 

 

ZSOLTÁROK, DÍCSÉRETEK, HALLELUJÁK

 

Oktatási Intézménye

 


 

Nagydobszai graduál 1643.

 

Népszerű teológia

 

Pótor Imre fordítása: Kálvin tanulmány

 

JÉZUS-film

Lukács evangéliuma szerint készített film

 

Kálvin 1509-2009

 

Angster - Orgonák

Darány Angster Orgona 1903

 

 

 

2018 - 61 éves lenne!

Honlapokon

  Midőn a roncsolt anyagon

  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!                 Arany János

ÉDESANYJA

özv Jakab Istvánné Cserveni Ibolya 

12 évi özvegység   

38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án Hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól,  gyászától 

és fájdalmától.  

Élt 84 évet.


Nyugodjék békében

 

Természetes, hogy e mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!

 

 

GYERMEKEKNEK

 

V i d e ó k

 

IFJUSÁGNAK

 

FELNŐTTEKNEK

 

Keresztyén ROMA videók

 

1872 - 1945

Istvándi orgona 1872

 

 
Lábléc

 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?