//refeklezsiak.gportal.hu
//refeklezsiak.gportal.hu

www.istvandi.ref.hu www.kalmancsa.ref.hu www.darany.ref.hu www.homokszentgyogy.ref.hu

                          Istvándi                                                        Kálmáncsa                                    Darány                Homokszentgyörgy                                                                                                                                                                                                                                                              

    E Honlap a Gyülekezetek 2008. 12. 18. - 2015. 10. 27. életét, szolgálatát mutatja be.                                   

Nyugdíjba mentem - a Honlapot lezártam.

 

 

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

Somogy megye déli részén az Öszpötei és a Rigóci erdők, a Duna-Dráva Nemzeti Park, s a méltán híres Barcsi ősborókás környékén találhatók a gyülekezeteink. A múlt fényes, dicsőséges, megkapó, szinte hihetetlen. És a jelen - Isten kegyelméből még létezünk.

 

DARÁNY cimere és honlapja

 www.darany.ref.hu

darany@reformatus.hu

 

 

DARÁNY

Az 1832. évben épített "falusi-katedrális" belülről szép és jónak mondható állapotban van. Angster orgonája ismét szól. Kivülről siralmas képet láthatnak az átutazók s a gyülekezet tagjai. Itt is igaz, hogy csak a népe költözött el, útközben elhagyta templomát és néha a hitét is.

A gyülekezet - 95 fő felnőtt - Isten Igéjéből szeretne élni. Magyarságukat, a falú és a gyülekezet úgy is őrzi, hogy Erdélyi testvérgyülekezettel és testvérfalúval tartják a kapcsolatot.

A jelen nehéz öregnek és fiatalnak egyaránt. Az egyik már nem tud dolgozni, a másik nemhogy munkát, még munkahelyet se talál. 

 

Református Gyülekezet Darány 7988

 

Presbiteri Konferencia 2011.04.16 Darány

 

Darányi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY cimere és honlapja

 www.

homokszentgyorgy.ref.hu 


homokszentgyorgy@
reformatus.hu
 

Református Gyülekezet Homokszentgyörgy 7537

 

Homokszentgyörgyi képek

 

HOMOKSZENTGYÖRGY

Esperesi székhely is volt között,  Barakonyi Kristof II. esperes-lelkész.  Gyülekezet lélekszáma ekkor 900 fő. - Később magyar Honvédség települt a faluba. Ma a laktanya is, a rabló és mindent pusztító idő markába került! Ma a Gyülekezet a maradék 16 keresztyénből áll. Hűségesek. Konfirmációi fogadalmukat több évtized után is megtartják.

A gyülekezet templomépítő lelkésze id BEGEDEY PÉTER 1782 - 1834-ig 52 éven át szolgált. Fia, - a tűzvész után a parókiát és iskolát építette ujjá - BEGEDY PÉTER 1835 -1882-ig 48 éven át volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Az Ő fia volt Begedy István Istvándi esperes-lelkésze volt 1863-1919.

 

 

Hallgassuk és nézzük !

 

Interjuk, Cikkek, Írások

 

ISTVÁNDI cimere és honlapja

 www.istvandi.ref.hu

istvandi@reformatus.hu

 

 

Református Gyülekezet Istvándi 7987

 

ISTVÁNDI

A 16. században két temploma is volt, az egyik kéttornyú ... Szigetvár eleste (1566) után a törökök - mint sok más templomot Somogyban – lebontatják, a másikat kiválthatja Ábrok György 100 tallérért. Falú megmaradt, még fejlődött is. Történelem viharai nem kerülték el. De népe maradt.

Mikor elvették tőle "a földet;" mindent elhagyott. Falut, házat, földet, rokont, otthont, egyházát, temetőt - templomot. Van amelyik romokban van, van amelyiket maga tett rommá. Amit nem tett meg a harcok, a pusztítások, a végveszély idején, azt megtették, amikor lába alól s kihúzták a talajt. 

Új népe is van a falúnak, régen a cigánysoron laktak vagy a falú környékén - ma romáknak, is nevezik, Ők Beások akik a cigány (férfi) nevet használják. Falu lakosainak 2/3 részét ők alkotják. 1930 körül 90 roma élt, itt ma kb. 470 fő.

 

 

Istvándi képek

 

KÁLMÁNCSA cimere, honlapja

 www.kalmancsa.ref.hu

kalmancsa@reformatus.hu

 

 

KÁLMÁNCSA.  

Évszázadokon át híres mezőváros volt. Kereskedői Debrecentől Bajorországig jártak. Így lett kiemelkedő szerepe a XV.- XVI. században. Mátyás király prépostja Kálmáncsehy Domonkos a nagy tudású és megbízható diplomata, majd a reformáció korában a XVI. századi Debrecen első reformátora is itt született: Kálmáncsehi Sánta Márton. Később a század első tudós teológus-reformátora, - Aki itt "lesz a helvét irányzat" követője és itt alapít református főiskolát és lesz a térség első püspöke is: Szegedi Kis István. Igaz, itt veti fogságba a török, melyből két év után szabadul. Ma egy kis zsákfalú...500 fö 70 református.

Sajnos, híre is megkopott, hiszen ma már nem a múlt kötelez. Akit nem Isten Lelke vezérel, elvágja gyökereit és gyümölcstelen életével példázza - Sinka István szavai - "A szöllőnek édességét sose ízleli a karó..."

 

 

Református Gyülekezet Kálmáncsa 7538

 

Kálmáncsai képek

 

Ajánlom

 

1 Házon belül

 Református Egyház


Dunántuli Református Kántorképző

 

 
8. Happy Birthday, Kálvin!

 

 

 

 

Happy Birthday, Kálvin!... mennyire örülök, hogy gratulálhatok 500. születésnapodhoz

 

Happy Birthday, Kálvin

Képzeletbeli személyes levél

Kedves János, 

mennyire örülök, hogy gratulálhatok 500. születésnapodhoz. Ki gondolta volna akkoriban, amikor egy kegyes anya és egy kevésbé kegyes dómjegyző gyermekeként megszülettél, hogy 500 év múltával is emlékezünk Rád?

A sok-sok elmúlt év alatt bizonyára rengeteg születésnapi köszöntőt kaptál, s ezért nem is szeretnék a szokásos dolgokkal most előjönni. Sokkal inkább meg szeretném Neked köszönni, hogy a Te teológiád mennyire maradandónak bizonyult, mind a mai napig. Mivé lettünk volna nélküled? Hogyan nézne ki az európai egyház-, és teológiatörténet, ha Te nem vagy? Te jó ég, el sem tudom gondolni, mi lenne, ha csak reformátor elődödnek, Luther Mártonnak lenne egyedül neve a mai protestáns világban.

Hadd mondjam el mondandómat néhány ének sorával, hiszen annak idején Te is szívesen énekeltél himnuszokat, zsoltárokat.

Nézd csak, amikor Te a 20-as éveid közepén jártál, azt akartad, hogy Genf »kegyes város« legyen és ezért mindent meg is tettél. Talán már akkor erre gondoltál: »Can a nation be changed? Can a nation be saved? Can a nation be turned back to you?« = Meg lehet változtatni a nemzetet? Meg lehet menteni a nemzetet? Visszatérhet a nemzet tehozzád?

El kell áruljak Neked egy titkot: nagyon jónak tartom, hogy Te nem vagy olyan keresztteológiai gondolkodó, mint azok, akik a wittenbergi reformátor keresztről szóló teológiáját nagyon egyoldalúan úgy állítják be, mint a szenvedés vállalását ebben a világban. Hát igen, ő is néhány helyen szembefordult a »theologia gloriae«-val, a dicsőség teológiájával. A tisztelet, a dicsőség, a felségesség teológiájával. De ez e Te dolgod volt, János, és ezt Benned nagyra tudom becsülni. Isten nagyságos, felséges lényét, akit igazán magasztalni akarunk, és Akihez Lélekben szolgálatunk során odafordulunk, felemelkedünk – nos, Te mindig is ezt hangsúlyoztad és valószínűleg így is gondoltad: »Felséges Úr, felséges Úr, amint kegyelmed rám talált, üres voltam, nagyon üres, és most mégis most kezeden élek. Felséges Úr, felséges Úr, megváltoztam minden időkre, a Te dicsőséged közelsége tette ezt velem.«

El tudom képzelni, hogy sok mai énekíró tudatában sincs annak, hogy hányféle dalban visszhangzik a Te teológiád. Egészen zseniálisan látható ez ebben: »Milyen nagy az Úr Jézus!«. Egyszer magad is úgy fogalmaztál, hogy Jézus javunkra, hasznunkra három hivatalt is vállalt és betölt: a királyit, a papit és a prófétait. Hát igen! Ez Ő.

Kedves János! A Te erkölcsi tanácsaid önmagukban olyan világosak voltak, mint némely dallam, amit manapság gyülekezeteinkben dudorászunk. Mint ez: »Jesus, be the centre – Jézus, Te légy a központ«, vagy ez: »Uram, törd össze a bálványok hatalmát! « - Jézus, ha Ő valóban életünk középpontja, tengelye, akkor Ővele nem fér össze semmiféle bálvány vagy istenség. Ezt is nagyon helyesen tetted, még ha ezen a területen egyesek szerint túl messze is mentél.

Apropos, túl messze menni: ez némelyek szemében vonatkozik predestinációs tanodra is. Úgy gondolod, hogy Isten az embereket két csoportra osztotta: a választottakéra és az elvetettekére? Az egyik csoportnak szerencsés az élete, a másik csoport tagjai pedig csak pechesek? Nos, hagyjuk inkább ezt…Nem tudom ugyanis osztani véleményedet, és csak csodálkozom azon, hogy ez a gondolat a mai fohászkodó énekekben mégis helyet kapott: »Mi az Úr háza vagyunk. Mi vagyunk az elválasztottak, hogy Előtte álljunk, Rá nézzünk. Mi vagyunk az Úr háza.« Hát ez túl nagy öntudat, aminek kialakulásában, lásd be, Neked is volt némi részed!?

Kedves Jánosom, még egy csomó mindenről kellene szólnom. De most mit tegyek? Hiszen csak gratulálni szerettem volna 500. születésnapodhoz, s megköszönni Isten után Neked is mindazt, amit kigondoltál, leírtál, elvégeztél, megtettél. Meg azt is szeretném elmondani, mennyire örülök annak is, hogy egyszer majd megláthatlak Téged.

»Teljes szívvel hinni, ez nem teljes függést jelent Krisztustól, hanem azt jelenti, hogy figyelmesen követem Őt. Nem azt jelenti, hogy beteltem Vele, hanem ezt: égő szívvel vágyom utána, éhezem és szomjúhozom Őt.«

Ezt nem csak elmondtad, leírtad, hanem meg is élted, Kedves Kálvin János. Ezt hirdetted is, és ezt hagytad nekünk örökül, hogy a mi szívünkben is lobbanjon fel az az égő, s el nem hamvadó vágyakozás Krisztus után.

Teljes szívemmel Rád gondolok, s köszöntelek testvéri szeretettel,
a Te Dávidod

(Ezt a levelet David Brunner írta a Sound7.de internetes magazinban, 2009. 07. 10-én, Kálvin János reformátorunk 500. születésnapján. – Fordítás: Dr. Békefy Lajos)

 

 

 

 

Kálvin

 

Egyházkerület lapja

 

Dunántúli Református Lap 2009 - 2015 - Húsz  írás a Gyülekezetek életéről

 

 

Reformálta Szent Eklézsiák

 

SOMOGYORSZÁG

 

Somogyi Református Egyházmegye

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár

http://www.csvmrg.hu

 

 

Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

Hát, múzsáknak szentelt

     Kies tartomány!
     Íly számkivetve volt
     Nálad minden tudomány?
     Hát csak sertést nevelt-é
     Itt a makk s haraszt?
     Hát csak kanásznak termett
     A somogysági paraszt?
     Istenem!
     Senki sem
     Vette észbe,
     Hogy e részbe
     Árva még Somogy!

Hány jó ész lett vaddá,
     Hogy nem mívelték?
     Hány polgár búnyikká?
     Hogy jóba nem nevelték!
     Dudva lenne a dudvák
     Közt az ananász:
     Kanász marad akinek
     A nevelője kanász.
     Hát már, hogy
     A Somogy
     - ily tudatlan,
     Formálatlan,
     Kié a hiba?

Debrecen és Patak
     Messze estenek
     Ide, hol a múzsák
     Nem is esmértettenek.
     Ami kevés pénz bejött,
     Két-három póra,
     Nagyobb dologra ment el
     Borra avagy disznóra.
     A szegény
     Pórlegény
     Vagy bodnárnak,
     Vagy betyárnak,
     Vagy zsiványnak állt.

Óh, szomorú sorsa
     Egy szép megyének!
     Hol a magyar lelkek
     Megvetve heverének.
     Óh, nem fáj-é a szíve
     Minden magyarnak,
     Hogy a magyar fiakkal
     Gondolni nem akarnak?
     De tán jő
     Oly idő,
     Melyben nékünk
     A vidékünk
     Új Hélikon lesz. -

 Csokonai Vitéz Mihály
összes költeményei

 

 

ZSOLTÁROK, DÍCSÉRETEK, HALLELUJÁK

 

Oktatási Intézménye

 


 

Nagydobszai graduál 1643.

 

Népszerű teológia

 

Pótor Imre fordítása: Kálvin tanulmány

 

JÉZUS-film

Lukács evangéliuma szerint készített film

 

Kálvin 1509-2009

 

Angster - Orgonák

Darány Angster Orgona 1903

 

 

 

2018 - 61 éves lenne!

Honlapokon

  Midőn a roncsolt anyagon

  Diadalmas lelked megállt;
  S megnézve bátran a halált
  Hittel, reménnyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy volt közös, szent viga- szunk
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!                 Arany János

ÉDESANYJA

özv Jakab Istvánné Cserveni Ibolya 

12 évi özvegység   

38 évi gyászolás után, 

2017 május 3.-án Hazatért Teremtőjéhez. 

Megszünt sirásaitól,  gyászától 

és fájdalmától.  

Élt 84 évet.


Nyugodjék békében

 

Természetes, hogy e mappa, a fényképekkel együtt a honlapokon marad, mindvégig!

 

 

GYERMEKEKNEK

 

V i d e ó k

 

IFJUSÁGNAK

 

FELNŐTTEKNEK

 

Keresztyén ROMA videók

 

1872 - 1945

Istvándi orgona 1872

 

 
Lábléc

 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?